Vítej každý nový příchozí. I Ty.

" Nikoliv rozvážně kupředu, nýbrž rozhodně dozadu, neboť před námi je propast." Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (1799?-1870)


Historická šlechta je součástí Archivu českého webu Národní knihovny ČR.

Sídla

 • Blatná

  pod starým dubem v blatenské zámecké oboře se podle pověsti seznámila Johanka s Rožmitálu se svým budoucím mužem českým králem Jiřím z Poděbrad
 • Domažlice

  rodiště Baltazara z Domažlic, jenž byl r. 1348 prvním učitelem lékařství na universitě pražské
 • Dymokury

  sídlo vinořské větve Czerninů
 • Flossenbürg

  Flossenbürg je obec v německém zemském okrese Neustadt an der Waldnaab ve spolkové zemi Bavorsko. Leží asi 15 km od hranic s Českou republikou, mezi městy Bärnau a Floss. Trosky někdejšího markraběcího, vévodského, královského a císařského hradu se nad vesnicí zdvihají na výrazném horském kuželu. První zmínka o něm pochází již z roku 1125 a mezi jeho majiteli byli i čeští králové.
 • Hájek u Polomu

  Barokní lovecký zámeček postavený v letech 1773-1775 Františkem Oldřichem Kinským. Od roku 1812 přechází na kosteleckou větev. V roce 1870 byl zámeček přestavěn na myslivnu. Kostelecké větvi Kinských patřil do roku 1948 a v roce 1992 jim byl v rámci restitucí opět navrácen a slouží potřebám Kinského lesní zprávy. V roce 2013 koupil zámek Michal Dujka, potomek hraběcího rodu Bubnů z Litic.
 • Hrad Angerbach u Kožlan

  Angerbach je zaniklý raně gotický hrad přechodného typu ležící 1 km severovýchodně od města Kožlany v okrese Plzeň-sever na ostrožně nad soutokem Javornice a Hradeckého potoka v nadmořské výšce 400 m n. m. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky.
 • Kašperk

  příkaz ke stavbě hradu vydal císař a král Karel IV. Lucemburský v roce 1356
 • Litice u Plzně

  již v letech 1193-1216 zde založil  Oldřich z Litic z rodu Drslaviců hrad
 • Osov

  barokní zámek zde nechal v letech 1728-1737  vystavět Jan Adolf Kaunitz
 • Přimda

  Zřícenina hradu Přimda stojí na vrcholu skalnatého hřebene nad stejnojmenným městečkem v severní části Českého lesa. První zmínka o Přimdě pochází z roku 1121; Přimda je tak považována za nejstarší kamenný hrad na našem území.
 • Rožďalovice

  rodiště Jiřího Melantricha z Aventina
 • Žinkovy

  Téměř celé tři století vlastnil  Žinkovy šlechtický rod Klenovských z Klenového a Janovic
 • Zlonice

  v roce 1602 zde vystavěl zámek Bohuchval Valkoun z Adlaru
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–  |  O magazínu Historická šlechta