Vítej každý nový příchozí. I Ty.

" ..." Zobrazit celý citát »

Kinský Radslav (1928-2008)


Historická šlechta je součástí Archivu českého webu Národní knihovny ČR.

Rožďalovice

Rožďalovice
město a děkanství v Čechách na pravém bř. potoka Trnavy a při želez. trati Nymburk-Jičín, v hejtm. a okr. jičínském, má 276 d., 2089 obyv. č., 9 n. (1900). Jest sídlem okr. soudu, pošty, telegrafu, četnické stanice, děkanství, má far. a zároveň děkan. kostel sv. Havla (již ve XIV. stol. far.), v nynější podobě z r. 1725 až 1734, obnovený r. 1817, v němž chová se starobylá křtitelnice; 3tř. měšť. šk. chlap., 4tř. obec. (pro obé pohlaví), 1tř. soukr. šk. žid., klášter milosrdných sester sv. Karla Bor. s nemocnicí (v níž kaple Nanebevz. P. Marie), na hřbitově kaple sv. Kříže, radnici, obč. záložnu, 2 mlýny, punčochářství, drobná řemesla, obchod s dřívím, týdenní a 7 výr. trhů hojně navštěvovaných.
Alod. panství zaujímá 1351,86 ha půdy; náleží k němu dvoupatrový zámek s kaplí sv. Aloise a krásným parkem, dvůr, cukrovar, cihelna, mlýn na Hasinském rybníce, rybník s chovem ryb, majetek Jiřího Chr. kn. Lobkovice. Kdy R. na město povýšeny a erbem městským nadány, neznámo. Erb měst.: v modrém štítě stříbrná kulatá zvonice s cihlovou střechou a dveřmi otevřenými, v nichž spatřuje se vojín s krunýřem, držící sudlici v pravici.

Rožďalovice  jsou založení prastarého. Ve XIII. a poč. XIV. stol. seděla na Rožďalovicích  rodina z Rožďalovic, po nich drželi jednu čásť zboží rožďalovického pánové z Michalovic a jinou Košíkové z Rožďalovic a Lomnice; potomci těchto seděli zde do r. 1408, kdy Jan z Michalovic prodal svůj díl Mikuláši z Machova a druhý díl přešel r. 1457 sňatkem z rodu Košíků na Aleše Vikharta ze Sašova.
Po smrti Jana z Machova čásť zboží rožďalovického přešla na Sigmunda Valkouna z Adlaru (jeho tvrz stávala na místě nynějšího zámku) a druhou čásť ukoupil Jan Křinecký z Ronova. Syn pak koupil celé Rožďalovice. Křinečtí sídlili nepřetržitě na Rožďalovicích do osudné bitvy Bělohorské, kdy Jan Albrecht starší Křinecký sv. p. z Ronova účastnil se odboje stavů čes., začež z trestu jeho statky od král. komory ujaty a prodány (1622) Albrechtovi z Valdšteina, který je následujícího roku postoupil nejvyššímu purkrabímu Adamovi z Valdšteina. R. 1760 ovdovělá hr. Alžběta z Valdšteina prodala zboží rožďalovické Aloisii hr. Clam-Gallasové, při jejíž rodě zůstalo do r. 1793, kdy je koupil Karel z Möveru, od něho Karel sv. p. Wimmer (1802) a ten je opět prodal r. 1819 Sidonii kn. Lobkovicové. Rožďalovice jsou rodištěm Jiřího Melantricha z Aventina.

(Ottův slovník naučný)

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–  |  O nás