Vítej každý nový příchozí. I Ty.

" Monarchie je jediný systém, v němž je moc vykonávána pro společné dobro." Zobrazit celý citát »

Aristoteles *384 př. n. l. † 322 př. n. l.


Historická šlechta je součástí Archivu českého webu Národní knihovny ČR.

Přehled rodů

Adlar

30. 09. 2009 | Přehled rodů

staročeský, dnes již vymřelý šlechtický rod

Aichelburg

02. 11. 2010 | Přehled rodů

Šlechtický rod původem z Korutan, který se v českých zemích usadil v první polovině 19. století, když vyženili v roce 1821 panství Maršov. Majetková základna se dále rozšířila zakoupením Lázní Bělohrad a Neustupova.

Battaglia

15. 12. 2014 | Přehled rodů

Původně benátská rodina, která přes jižní Tyrolsko přišla do Rakouska a do Čech. V roce 1677 jim byl přiznán šlechtický stav a v roce 1708 za vojenské zásluhy stav svobodných pánů. Na konci 18 .století se rod rozdělil do dvou linií, z nichž mladší žila v Haliči a starší v Čechách.

Bechinie z Lažan

17. 09. 2009 | Přehled rodů

Jeden z nejstarších českých panských rodů. Heslo tohoto starobylého rodu zní Omnia cum tempore (Vše s časem)

Czernin z Chudenic

16. 09. 2009 | Přehled rodů

starobylý český šlechtický rod, pocházející z rozrodu Drslaviců, který dobrovolně nikdy neopustil své původní sídlo Chudenice

Daczický z Heslowa

17. 01. 2015 | Přehled rodů

Starobylý rod od Kutné Hory, proslavený zejména básníkem, kronikářem a milovníkem života Mikulášem Daczickým z Heslowa.

Drslavic

13. 09. 2009 | Přehled rodů

Starý český šlechtický rod,  jenž měl ve 12. až 13. století v držení rozsáhlé majetky v západních a jihozápadních Čechách. Rod vymřel počátkem 15. století. Od Drslaviců odvozovali svůj původ např. Czerninové z Chudenic.

Kinský z Vchynic a Tetova

12. 03. 2017 | Přehled rodů

Rod Kinských - jeden k nejvýznamnějších šlechtických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do českých dějin zapsali zvláště jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí.

Kolowrat

28. 10. 2009 | Přehled rodů

starobylý český šlechtický rod, o němž první zmínka pochází již z roku 1297 a do dnešních dnů z mnohorozvětvené rodiny přežívá větev Krakowských z Kolowrat

Lobkowicz (1)

10. 12. 2017 | Přehled rodů

Lobkowiczové hráli historicky důležitou úlohu v české a evropské politice, byla mezi nimi knížata Svaté říše římské, nejvyšší kancléř Království českého, řada z nich byla držiteli Řádu zlatého rouna, nejvyššího vyznamenání habsburského domu. Od poloviny 18. století existují na sobě nezávislé dvě na sobě nezávislé dvě lobkovické knížecí rodiny - roudnická, z níž se dále oddělily větve křimická a dolnobeřkovická a mělnická.

Lobkowicz (2)

11. 12. 2017 | Přehled rodů

Lobkowiczové hráli historicky důležitou úlohu v české a evropské politice, byla mezi nimi knížata Svaté říše římské, nejvyšší kancléř Království českého, řada z nich byla držiteli Řádu zlatého rouna, nejvyššího vyznamenání habsburského domu. Od poloviny 18. století existují na sobě nezávislé dvě na sobě nezávislé dvě lobkovické knížecí rodiny - roudnická, z níž se dále oddělily větve křimická a dolnobeřkovická a mělnická.

Markvartic

08. 10. 2009 | Přehled rodů

rod patří mezi nejstarší zakladatelské rody české a moravské šlechty, z jeho rozrodu dnes žijí pouze páni z Valdštejna (Waldsteina)

Radetzký z Radtze

15. 11. 2014 | Přehled rodů

Radetzský z Radtze (Radecký z Radče) - stará česká vladycká, později panská a hraběcí rodina. Původně sídlili v tvrzi Radeč severně od Nového Bydžova. Nejznámějším členem rodu je slavný vojevůdce, polní maršálek Jan Josef Václav hrabě Radetzský z Radtze (*1766 Třebetice † 1858 Milán). Jeho rodiče měli svatbu 7.3.1765 v Dublovicích u Sedlčan.

Waldstein-Wartenberg

19. 10. 2009 | Přehled rodů

Jeden z nejstarších českých šlechtických rodů. Jeho první známý předek byl zaznamenán už v roce 1159 a Waldsteinové tak mohli v roce 2009 v Čechách a na Moravě oslavit 850.výročí svého trvání.

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–  |  O nás