Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Kdyby Kain nalezl Abela ozbrojeného, snad by se tato první vražda na zeměkouli nebyla stala.“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)Radetzký z Radtze, Josef Václav *1766 † 1858

5. 1. 2020 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC
Jan Josef Václav
hrabě Radetzký z Radtze

*21.5.1732 Praha
† 29.5.1776 Červený Hrádek
MATKA
Marie Venantie
baronka Bechinie z Lažan

*10.12.1738 Ledeč nad Sázavou
† 27.3.1772 Červený Hrádek

(Jan) Josef Václav hrabě Radetzký z Radtze

*2.11.1766 Třebetice † 5.1.1858 Milán

‡ na Heldenberku  ve Wetzdorfu (Horní Rakouko)

Polní maršálek,  vrchní velitel armády a guvernér Lombardie a Benátska;
statky: Dublovice, Řiťka (Čechy), Neumarkt (Kraňsko)

oo 22.4.1798 Graz/zámek Strassoldo-Grafenberg

MANŽELKA

Františka Romana hraběnka Strassoldo-Grafenberg
*3.1.1781 Görz † 12.1.1854 Verona

OTEC MANŽELKY
Leopold
hrabě Strassoldo-Grafenberg 

*9.8.1739 Gorizia † 17.8.1809 Vídeň
MATKA MANŽELKY
Františka Xaveria
hraběnka z Auerspergu

*9.10.1759 Graz † 24.11.1811 místo

POTOMCI

Josef hrabě Radetzký z Radtze

František Xaver hrabě Radetzký z Radtze

Luisa Anna hraběnka Radetzká z Radtze

Karel Leopold hrabě Radetzký z Radtze

Františka Romana hraběnka Radetzká z Radtze

Theodor Konstantin hrabě Radetzký z Radtze

Bedřiška Alexandra hraběnka Radetzká z Radtze

Antonín hrabě Radetzký z Radtze

*17.3.1799 † 1837
*13.10.1800 † 28.4.1828

*16.4.1803  † 4.7.1827

*28.9.1804 † 19.11.1847 Verona

*15.4.1806 † 15.2.1825

*20.8.1813 Vídeň † 22.7.1878

*18.12.1816 † 1.1.1866 Graz

*8.2.1817  † 6.10.1847

***

Poznámky:
Tchýně maršálka Radeckého Františka Xaveria hraběnka z Auerspergu (*9.10.1759 Graz † 24.11.1811) byla spřízněna s rodem Schwarzenbergů. Pocházela z 8 dětí, ale dospělosti se dožila jen ona a její starší bratr František Xaver hrabě Auersperg (*1755 † 9.6.1803 Vídeň).
Ten se 25.6.1778 oženil s Marií Arnoštkou princeznou ze Schwarzenbergu (*18.10.1752 † 12.4.1801), nejmladším, devátým potomkem 4. knížete ze Schwarzenbergu Josefa I. Adama (*1712 † 1782) a jeho manželky lichtenštejnské princezny Marie Terezie (*1721 † 1753).

Františka Xaveria z Auerspergu měla s Leopoldem Strassoldem 11 dětí. Nejstarší z nich byla manželka maršálka Radeckého Františka Romana ze Strassolda.
Její bratr František Xaver z Auerspergu potomky neměl.

***

Josef Václav Radetzký z Radze byl vzdáleně spřízněn s dalším českým vojevůdcem Ferdinandem hrabětem Bubna-Litic. Oba se aktivně účastnili Bitvy národů u Lipska v říjnu 1813. Maršálek Radetzký byl náčelníkem štábu vojsk a podmaršálek Bubna-Litic velel 2. jízdní divizi vítězných vojsk. Oba pod velením orlického knížete Karla I. Schwarzenberga.
Radetzký a Bubna-Litic byli vrstevníci, ale zemřeli 33 let po sobě – oba v italském Miláně.

Bitva u Lipska (známá též jako Bitva národů) byla rozhodující a největší bitva

napoleonských válek. Odehrála se ve dnech 16. října až 19. října 1813.

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2023  |  O nás