Vítej každý nový příchozí. I Ty.

" Stručně základní genealogické pojmy" Zobrazit celý citát »

Genealogické pojmy


Historická šlechta je součástí Archivu českého webu Národní knihovny ČR.

Osobnosti

 • Ankwicz, Ondřej Alois *1777 † 1838, arcibiskup pražský

  Ondřej Alois hrabě Ankwicz ze Skarbek-Poslawice (*22.6.1777 Krakov † 26.3.1838 Praha) působil od 30.9.1833 ve funkci 25, pražského arcibiskupa a byl 13. primasem českým. Dne 7.9.1836 se korunováním Ferdinanda V. Habsbursko-Lotrinského stal posledním arcibiskupem pražským, který vložil českou svatováclavskou královskou korunu na hlavu českého krále.
 • Auersperg Karel Vilém Filip *1814 † 1890, předseda vlády

  Karel Vilém Filip 8. kníže Auersperg, vévoda z Gottschee (*1.5.1814 † 4.1.1890 Praha) rytíř řádu Zlatého rouna, poslanec českého sněmu, dědičný člen panské sněmovny-centralista, 1867-1868 předseda vlády, 1872-1883 nejvyšší maršálek Království Českého; statky Vlašim.
 • Baillet de Latour, Theodor František *1780 † 1848, ministr války

  Theodor Baillet de Latour byl rakouský důstojník, politik a ministr války
 • Chotek z Chotkova a Vojnína, Karel *1783 † 1868, nejvyšší purkrabí

  Karel hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína, dvorský kancléř, 1826-1843 nejvyšší purkrabí, rytíř řádu Zlatého rouna. Mezi jeho hlavní projekty patřilo zlepšování dopravní infrastruktury v Praze i celém Českém království. Byl též dědečkem Žofie, manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este Habsbursko-Lotrinského
 • Clam-Gallas, Eduard *1805 † 1891, roztržitý generál

  František Schwarzenberg vypráví historku o svém roztržitém pradědečkovi generálovi Eduardu Clam-Gallasovi (1805-1891) v kapitole Roztržitý pradědeček knihy Vladimíra Škutiny Český šlechtic František Schwarzenberg, která vyšla v nakladatelství rozmluvy v roce 1990.
 • Czernin z Chudenic, Diviš † 21.6.1621, hejtman Pražského hradu

  Diviš Czernin z Chudenic byl hejtmanem Pražského hradu v době stavovského povstání, sloužil zimnímu králi Fridrichovi Falckému a po porážce povstání byl obviněn, že vpustil vzbouřené stavy do Pražského hradu a tak umožnil defenestraci královských místodržících. Byl 21.6.1621 popraven na Staroměstském náměstí v Praze spolu s dalšími vzbouřenci.
 • Czernin z Chudenic, Humprecht Jan *1628 † 1682 politik a diplomat

  Humprecht Jan hrabě Czernin (*17.2.1628 Choustník † 13.3.1682 Kosmonosy) zastával četné úřady ve státní správě a v letech 1660-1663 byl císařským vyslancem v Benátkách. Zasloužil se o pronikání tehdy moderního barokního slohu do zaalpských zemí. Rozmnožil také rodinný majetek a zahájil stavbu monumentálního paláce na Hradčanech (dnešní ministerstvo zahraničních věcí).
 • Czernin z Chudenic, Otakar *1872 † 1932, ministr zahraničí

  Otakar Theobald Otto Maria hrabě Czernin z Chudenic (*26.9.1872 Dymokury † 4.4.1932 Vídeň), rytíř řádu Zlatého rouna, diplomat, 1913-1916 vyslanec v Bukurešti, 1917-1918 ministr zahraničí.
 • Habsbursko-Lotrinský Ferdinand I. (V.) *1793 † 1875, rakouský císař, český král

  Ferdinand I. (V.) Dobrotivý (*19.4.1793 Vídeň † 29.6.1875 Praha) byl v letech 1835-1848 rakouský císař (jako Ferdinand I.), poslední korunovaný český král a uherský král (jako Ferdinand V.) z habsbursko-lotrinské dynastie.
 • Kinský František de Paula Oldřich *1726 † 1792, vojevůdce

  František de Paula Oldřich 3. kníže Kinský z Vchynic a Tetova. Rytíř řádu Marie Terezie, komtur řádu Marie Terezie, polní zbrojmistr, rytíř řádu Zlatého rouna, polní maršálek.
 • Kolowrat-Libštejnský, František Antonín, *1778 † 1861, státní ministr

  František Antonín hrabě Kolowrat-Libštejnský, *31.1.1778, Praha † 4.4.1836 Vídeň). Český a rakouský státník. Byl členem Císařské rady císaře Ferdinanda I., rytířem Řádu zlatého rouna a posledním mužským příslušníkem libštejnské větve Kolowratů. Patřil k zakladatelům Národního muzea a mecenášem české vědy. ​
 • Lucemburský, Jan Soběslav *1352 † 1394, biskup

  Jan Soběslav Lucemburský (*1352/1355 Brno † 12.10. 1394 ,Udine) byl syn moravského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského a Markéty Opavské, markrabě moravský (1375–1380), biskup llitomyšlský (1380–1387) a olomoucký (1387), patriarcha akvilejský (1387–1394).
 • Lucemburský, Karel IV. *1316 † 1378, císař a král

  Karel IV. se narodil v Praze jako prvorozený syn českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Možná se tak stalo v domě „U Kamenného zvonu“ na Staroměstském náměstí, který na počátku vlády Lucemburků v Českém království využíval přímo král Jan Lucemburský, protože byl Pražský hrad po požáru v roce 1303 neobyvatelný. Posléze zde pobývala častěji pouze matka Karlova matka, královna Eliška Přemyslovna. Podle jiných pramenů mohly být místem narození Karla IV. komnaty měšťanského domu na Starém Městě, snad U Štupartů nedaleko kostela svatého Jakuba.
 • Piette-Rivage, Eduard Maria Prosper *1846 † 1928, podnikatel a mecenáš

  Eduard Maria Prosper Piette-Rivage od 25. 11. 1906 čestný občan města Svoboda nad Úpou, majitel papírny ve Svobodě nad Úpou - Maršově I. Stál u zrodu Krkonošského spolku i Krkonošského muzea ve Vrchlabí, kterému věnoval mnoho cenných exponátů ze svého majetku. Prospera Pietta 30. 11. 1898 povýšil František Josef I. do šlechtického stavu s přídomkem von Rivage.
 • Radecký z Radče, Jan Josef Václav *1766 † 1858, vojevůdce

  Jan Josef Václav Radecký z Radče, polní maršálek a proslavený vojevůdce rakouský (*2. list. 1766 na zámku Třebnickém † 5. led. 1858 v Miláně). Nejslavnější člen staročeského rodu Radeckých z Radče. (Ottův slovník naučný).
 • Schwarzenberg, Bedřich *1809 † 1885, kardinál

  Bedřich Josef Jan Celestin princ ze Schwarzenbergu ​kníže, kardinál, O.Melit., ThDr. byl arcibiskupem salzburským (1835-1850) a v letech 1850-188527. arcibiskupem pražským. Významně se zasloužil o dostavbu pražské Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
 • U Bubnů z Litic se slavilo

  Eleonora Dujková rozená hraběnka Bubna-Litic, majitelka východočeského zámku Doudleby, oslavila se svými dětmi, vnuky a pravnuky narozeniny.
 • Waldstein, Albrecht Václav Eusebius *1583 † 1634, vojevůdce

  Albrecht Václav Eusebius vévoda Waldstein *24.9.1583 Heřmanice u Jaroměře † 25.2.1634 zavražděn v Chebu, pohřben v Mnichově Hradišti) 7.9.1623 - říšský kníže; 29.8.1624 - kníže frýdlandský; 13.6.1625 - vévoda frýdlandský; 16.2.1628 - vévoda zaháňský a hlohovský; 15.7.1630 - vévoda meklenburský
 • Waldstein, Arnošt Adolf *30.3.1925 Doksy, hlava rodu

  Hlava waldsteinského rodu Arnošt (Ernst) Adolf hrabě Waldstein-Wartenberg promluvil 23. března 2010 ​v pražském Rudolfinu při příležitosti 200. výročí ustavení Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách, která založila a více jak sto let financovala Pražskou konzervatoř.
 • Zemřela Bernadetta Kinská (*29.12.1922 † 14.2.2016)

  Ve věku 93 let zemřela 14. února 2016 po krátké a těžké nemoci Bernadetta hraběnka Kinská z Vchynic a Tetova, rozená v. Merveldt. Smuteční requiem se uskuteční v sobotu 27. února 2016 ve farním kostele v Kostelci nad Orlicí, pohřeb zesnulé v nejbližším rodinném kruhu se koná v neděli 28. února 2016 do rodinné hrobky v Budenicích.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–  |  O magazínu Historická šlechta