Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„V roce 2017 byla nákladem Koruny České vydána knížka Slezská knížata a slezští vévodové, jejímž autorem je Petr Nohel. Kniha navazuje na předchozí dva tituly Nástupnické právo v Českém království a Údělná knížata a markrabata moravská, přičemž jejím smyslem je přiblížit problematiku následnictví také ve Slezsku.“ Zobrazit celý citát »

Slezská knížata a slezští vévodovéKarel IV. a Via Ludmila

2. 1. 2021 | Redakce | Očekáváme

V roce 2021 se panely s rodokmeny předků a potomků Karla IV. stojící na pražském Karlově, stávají součástí projektu poutní cesty Via Ludmila, která povede poutníky po stopách první české kněžny a světice sv. Ludmily. Měla by být otevřena 15.9.2021 v souvislosti s 1100. výročím její mučednické smrti v Tetíně v roce 921.

Via Ludmila vznikající

Via Ludmila povede poutníky i po stopách mnoha generací potomků sv. Ludmily a jejího manžela a prvního historicky doloženého českého knížete Bořivoje I. Přemyslovce. Časově staletími až do současnosti a geograficky Čechami a Moravou a následně celým evropským kontinentem. Via Ludmila je cestou českou i evropskou a stává se unikátním průvodcem více jak tisícileté společné historie Evropy.

Původní projekt výstavy rodokmenů byl zahájen v den 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. v sobotu 14.5.2016, pod názvem Křižovatka cest a se záštitou pražského magistrátu. Jeho autoři využili výročí ke zpracování genealogických vazeb Otce vlasti a vytvořené rodokmeny vynesli z archivů a knih na „světlo boží”, všem ke snadnému prohlédnutí nejprve na Karlově náměstí, Starém Městě, malostranské Kampě a Vyšehradě a poté souhrnně na Karlově v parku u kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého a Muzea Policie ČR.

Rodokmeny umístěné na velkých tabulích seznamují zájemce s konkrétními českými a evropskými předky Karla IV. Ze strany jeho otce Jana Lucemburského vede genealogická řada předků ve 20. generaci až ke Karlu Velikému. Ze strany matky Elišky jsou předky Karla IV. nejstarší Přemyslovci, v 15. generaci pak kníže Bořivoj I. a jeho manželka a patronka českých zemí sv. Ludmila (viz Rodokmen českých panovníků).

Via Ludmila nikdy nekončící

Karlovské rodokmeny představují také potomky Karla IV., kteří jsou zároveň i potomky jeho české prapramáti sv. Ludmily. Jsou zastoupeni v mnoha dynastiích a šlechtických rodech a rodokmeny dokládají, jak bylo již napsáno, že dnes žijí nejen v Čechách a na Moravě, ale po celé Evropě a někteří z nich i za jejími hranicemi, nejvíce v USA. Protože Via Ludmila má ambici oslovovat v budoucnu i jejich příští potomky a potomky jejich potomků atd. atd., stává se cestou nikdy nekončící. Není tedy připravována „na jedno použití” jen k Ludmilinu výročí. Bude žít i po oslavách a na „věky věkův”. Přesně jak předpověděla na počátku těchto věků bájná česká kněžna Libuše, když si za svého manžela vybírala Přemysla Oráče: „Přemyslovo potomstvo bude vládnout této zemi na věky věkův.” Také proto je základní etapa cesty – Via Ludmila 1 – vedena „proti toku času”. Začíná v tetínském místě úmrtí světice a přes její hrob na Pražském hradě putuje do pravděpodobného rodiště Ludmily v dnešním Mělníku.

Via Ludmila pro všechny

Via Ludmila také není pouze „šlechtická”. Možná si málokdo uvědomí, že i tyto řádky může číst jen ten, jehož předkové také žili na počátku oněch věků. Jen zůstávají bezejmenní, protože je nelze dohledat. V tom také spočívá rozdíl mezi rodem občanským a šlechtickým. Šlechtic své předky zná a umí je dohledat, protože šlo většinou o osoby známé a jejich život a činy byly zaznamenány.

V čem se však rody neliší je jejich „vertikální rovina”, která členy rodu vede jako články řetězu od předků k příštím generacím. Učí, že „vše co děláme nebo neděláme, musíme ospravedlnit v očích předků a v očekávání potomků.” Udržovat vztahy uvnitř širší rodiny poté pomáhá „rovina horizontální”, která dává silný pocit solidarity v těžkých dobách a je nezávislá na hmotných statcích. Věřící mají ještě uklidňující „rovinu vnitřní”, která je jejich živým vztahem ke stvořiteli, od kterého pocházejí a ke kterému se na konci svého života vrátí.

Pokud se tedy rozhodneme absolvovat v budoucnu kterýkoliv úsek Via Ludmily a kteroukoliv formou, berme potomky sv. Ludmily jako zkušené průvodce osudů a historie i našich rodů. Zkusme při cestě myslet i na slova, která pronesl jeden z potomků sv. Ludmily a protagonista filmu Potomci Přemyslovců, aneb tradice zavazuje Arnošt Waldstein (*1925 † 2019):
“Mnoho zmizelo během posledních dvou století. Bohužel nejen věci překonané, anachronické, ale také trvalé hodnoty, které bychom teď naléhavě potřebovali. Tyto hodnoty musejí být znovu hledány a uváděny do našeho myšlení a jednání. Proto se musí lidé mnoho učit v dějinách a z nich znovu vybírat již existující poklady zkušeností. Jsem přesvědčen, že my ze starých rodin bychom při tom mohli účinně pomáhat, i když nás k tomu nikdo oficiálně nevyzývá.”

Využijme prosím takové nabídky a nechme se – a rádi – při cestách po Via Ludmile předky a potomky těch „ze starých rodin” provázet a vést. ​

Rodokmeny na Karlově.   Foto Dana Janečková.

Rodokmeny jsou vystaveny v areálu karlovského kostela a muzea na adrese Ke Karlovu 2027/3). Park je pro veřejnost přístupný každý den od 9 do 17 hodin.

Projekt Křižovatka cest podpořilo Hlavní město Praha a společnost Kolektory Praha, a.s.

Rodokmeny na Karlově.                                                                                                      Foto Karel Feitl

Rodokmeny na Karlově.                                                                                                      Foto Karel Feitl

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově.                          Foto Karel Feitl

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově.                          Foto Karel Feitl

Rodokmeny na Karlově.                                                                                                      Foto Karel Feitl

Rodokmeny na Karlově.                                                                                                      Foto Karel Feitl

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2022  |  O nás