Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Nikoliv rozvážně kupředu, nýbrž rozhodně dozadu, neboť před námi je propast"....Císař pozbude svého postavení a jeho nástupce liberální buržoazii smete proletariát a ten se střetne s rolníky a toto střetnutí bude "nejkrvavější, neboť patří k povaze vlastníka půdy, najmě toho, jenž ji sám vzdělává, že je v ní takřka zakořeněn a že se nejtíže vzdá myšlenky vlastnictví a dědičnosti, což je přec konečným záměrem komunismu...za všeobecného zmatku pak nastane potřeba diktátora...."“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)



Sv. Ludmila pro svou vlast

7. 2. 2021 | Redakce | Citáty a dokumenty, Via Ludmila

Matko českého národa,
milá Svatá Ludmilo.
Oroduj za nás.
První křesťanská kněžno,
Svatým Metodějem pokřtěná,
Vévody Bořivoje manželko bohabojná.
Kněžno bedlivá duchovního i tělesného blaha
svých poddaných.
Svatá Ludmilo, ochraňuj naši vlast
ode všech nesvárů a nemocí.
Oroduj za nás.

Svatá Ludmila na mělnickém zámku
“Litanie ke svaté Ludmile”
upraveno z knihy Latanis, vydané Maticí cyrilometodějskou v Olomouci.
♣♣♣

Mother of the Czech nation,
dear Saint Ludmila.
Pray for us.
The first Christian princess.
Baptized by the Holy Methodius,
Duke Bořivoj´s wife, God-fearing woman.
The princess watching over the spiritual
and physical well-being of her subjects.
Saint Ludmila, protect our country
from all the discords and diseases.
Pray for us.

♣♣♣

Mutter der tschechischen Nation,
liebe Heilige Ludmilla.
Bete für uns.
Die erste christliche Prinzessin,
Getauft von dem Heiligen Methodius,
Gemahlin des Herzogs Bořivoj, Gottesfürchtige Frau.
Prinzessin welche auf das geistiges und körperliches Wohlbefinden ihre Untertanen achtet.
Heilige Ludmilla, beschütze unser Land
von all dem Unfrieden und der Krankheit.
Bete für uns.

♣♣♣




Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás