Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Přesto, že se první republika ke své vlastní aristokracii nezachovala dobře, šlechta se ke své zemi zády neobrátila. Naopak, když byla vlast v ohrožení reagovala čestně a statečně. Tři deklarace, kterými rody české zemské šlechty reagovaly na hrozící nebezpečí německého nacismu v letech 1938 a 1939, jsou toho výmluvným dokladem. První deklarací bylo „Prohlášení členů starých českých rodů k nedotknutelnosti území Českého státu“, které bylo 17.9.1938 předneseno prezidentovi republiky Edvardu Benešovi. “ Zobrazit celý citát »

První šlechtická deklarace ze 17.9.1938Sv. Ludmila pro svou vlast

7. 2. 2021 | Redakce | Citáty a dokumenty, Via Ludmila

Matko českého národa,
milá Svatá Ludmilo.
Oroduj za nás.
První křesťanská kněžno,
Svatým Metodějem pokřtěná,
Vévody Bořivoje manželko bohabojná.
Kněžno bedlivá duchovního i tělesného blaha
svých poddaných.
Svatá Ludmilo, ochraňuj naši vlast
ode všech nesvárů a nemocí.
Oroduj za nás.

Svatá Ludmila na mělnickém zámku
“Litanie ke svaté Ludmile”
upraveno z knihy Latanis, vydané Maticí cyrilometodějskou v Olomouci.
♣♣♣

Mother of the Czech nation,
dear Saint Ludmila.
Pray for us.
The first Christian princess.
Baptized by the Holy Methodius,
Duke Bořivoj´s wife, God-fearing woman.
The princess watching over the spiritual
and physical well-being of her subjects.
Saint Ludmila, protect our country
from all the discords and diseases.
Pray for us.

♣♣♣

Mutter der tschechischen Nation,
liebe Heilige Ludmilla.
Bete für uns.
Die erste christliche Prinzessin,
Getauft von dem Heiligen Methodius,
Gemahlin des Herzogs Bořivoj, Gottesfürchtige Frau.
Prinzessin welche auf das geistiges und körperliches Wohlbefinden ihre Untertanen achtet.
Heilige Ludmilla, beschütze unser Land
von all dem Unfrieden und der Krankheit.
Bete für uns.

♣♣♣
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás