Vítej každý nový příchozí. I Ty.

" Mým hlavním úkolem , je chránit mé národy před jejich politiky." Zobrazit celý citát »

Habsbursko-Lotrinský František Josef I. (1830-1916)


Historická šlechta je součástí Archivu českého webu Národní knihovny ČR.

Citáty a dokumenty

 • Aristoteles *384 př. n. l. † 322 př. n. l.

  Monarchie je jediný systém, v němž je moc vykonávána pro společné dobro.
 • Dlauhoweský Václav *1946

  Šlechtictví můžeme mít v sobě jako něco osobního, co v sobě nosíme a nějakým způsobem prezentujeme.
 • Genealogické pojmy

  Stručně základní genealogické pojmy
 • Habsbursko-Lotrinský František Josef I. (1830-1916)

  Mým hlavním úkolem , je chránit mé národy před jejich politiky.
 • Kinský Radslav (1928-2008)

  Stačí nám, aby se svoboda projevu ustálila natolik, aby každý mohl nazvat zajíce zajícem, hraběte hrabětem či kejklíře kejklířem, aniž by k tomu potřeboval administrativní povolovací dekret...
 • Kinský Radslav (1928-2008)

  Rušení titulů zdá se nám bezpředmětné, stejně jako by připadalo zbytečné rušit zajícům uši či je znovu obnovovat, když se s ušima narodili.
 • Schwarzenberg Bedřich (1799?-1870)

  Kdyby Kain nalezl Abela ozbrojeného, snad by se tato první vražda na zeměkouli nebyla stala.
 • Schwarzenberg Bedřich (1799?-1870)

  Nikoliv rozvážně kupředu, nýbrž rozhodně dozadu, neboť před námi je propast.
 • Schwarzenberg Karel III. (1824-1904)

  Chceme hájit práv těch, nechť se stane cokoliv, až do těch hrdel a statků.
 • Schwarzenberg Karel VII. *1937

  Také by bylo hezké, kdyby lidé nekradli, nesmilnili a neopíjeli se kořalkou.
 • Sternberg Zdeněk *1923

  Když je člověk hodně dole, tak se čest a morálka snáze udržují, než když je nahoře.
 • Text Zikmundova glejtu Husovi na cestu do Kostnice

  ​Zikmund z boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a uherský, dalmatský, charvátský atd. král, všem i jednotlivým knížatům, církevním i světským, vévodům, markrabím, hrabatům, pánům, šlechticům, předákům, ministeriálům, rytířům, panošům, hejtmanům, vrchnostem, správcům, představeným, celníkům, výběrčím ​a všechněm úředníkům, obcím měst, městeček, vesnic a míst a jejich správcům i ostatním našim a Svaté říše poddaným a věrným, k nimž tento list dojde, královskou milost a všechno dobré.
 • Waldstein Jiří Antonín (1818-1854)

  Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–  |  O nás