Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Nikoliv rozvážně kupředu, nýbrž rozhodně dozadu, neboť před námi je propast"....Císař pozbude svého postavení a jeho nástupce liberální buržoazii smete proletariát a ten se střetne s rolníky a toto střetnutí bude "nejkrvavější, neboť patří k povaze vlastníka půdy, najmě toho, jenž ji sám vzdělává, že je v ní takřka zakořeněn a že se nejtíže vzdá myšlenky vlastnictví a dědičnosti, což je přec konečným záměrem komunismu...za všeobecného zmatku pak nastane potřeba diktátora...."“ Zobrazit celý citát »

Schwarzenberg Bedřich (*1799 † 1870)



Bubna-Litic, Mikuláš, *1897 †1954

13. 9. 2018 | Dana Janečková | Autor píše

 

OTEC

Michael
hrabě

Bubna-Litic
*1864  † 1949

 

MATKA

Eleonora
hraběnka

Strassoldo
*1872 † 1935

 

Mikuláš
hrabě
Bubna-Litic

 

*14.6.1897 Doudleby n. Orlicí † 17.8.1954 Graz

Mikuláš z Bubna-Litic byl český šlechtic a politik, ministr zemědělství Protektorátu Čechy a Morava.

Pocházel z českého šlechtického rodu Bubnů z Litic. Studoval na Akademickém gymnázium pak na Malostranském gymnáziu v Praze. Za 1. světové války sloužil v rakousko-uherské armádě u dragounů. Politicky se neangažoval, byl ovšem aktivní v sportovních spolcích ve východních Čechách. Věnoval se správě svého panství Doudleby-Jelení, které proměnil na vzorný zemědělský statek. Profiloval se jako odborník na lesnictví.

Pokračování textu níže.

1. oo

9.11.1926 Vídeň

PARTNER

Margarethe
Hansy

*1902 † 1946

OTEC PARTNERA
Franz Hansy
MATKA PARTNERA
Marie Theresie
Weisshappel

POTOMCI

Adam Vít
Eleonora

*1927 † 2016

*1929 † 2018

2. oo

19.10.1950 Mariazell

PARTNER

Maria
Malburg

*1919 † 2007

OTEC PARTNERA
Georg Marburg
MATKA PARTNERA
Margarita Ogriseg

POTOMCI

Patrick

Heinrich

*1952

*1953

 

Pokračování textu z tabulky.

V roce 1939 podepsal prohlášení české šlechty, hlásící se k tradicím české státnosti. Od 3. února 1940 zastával funkci ministra zemědělství Protektorátu Čechy a Morava ve vládě Aloise Eliáše. Vládní portfolio si udržel do ledna 1942. Patřil k nejstatečnějším ministrům protektorátní vlády, dával jasně najevo své protinacistické názory. V době represí proti českým protektorátním politickým elitám byl varován a skryl se. Unikl tak zatčení. Po válce byl nicméně obviněn z kolaborace a vězněn po dobu 14 měsíců. Po propuštění ovšem získal doklad o národní spolehlivosti.

V roce 1926 se oženil s Margharetou Hansy, s níž měl syna Adama (*1927 † 2016) a dceru Eleonoru (*1929 † 2018).  V roce 1946 mu manželka zemřela a roku 1948 emigroval do Rakouska. Bydlel ve Vídni. V roce 1950 se  znovu oženil s Marií Malburgou. S druhou ženou měl dva syny Patricka a Jindřicha. Zemřel v Rakousku.
Jeho rodové sídlo bylo navráceno po roce 1989 jeho dětem Adamovi a Eleonoře.

Zdroj: Wikipedie


Dana Janečková

Dana Janečková, 13. 9. 2018

e-mail: janeckovadana@seznam.cz

Všechny články autora




Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2018  |  O nás