Vítej každý nový příchozí. I Ty.

" Mým hlavním úkolem , je chránit mé národy před jejich politiky." Zobrazit celý citát »

Habsbursko-Lotrinský František Josef I. (1830-1916)Výroční koncert Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách

17. 03. 2015 | Jan Drocár | Očekáváme...

Pozvání

na Výroční koncert Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách, který se jako už každoročně koná ve čtvrtek 26. března 2015 od 19 hodin v Koncertním sále Pražské konzervatoře Na Rejdišti (vchod z Dvořákova nábřeží č. 2, Praha 1). Jménem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách a jménem Pražské konzervatoře srdečně zve místopředseda Jednoty a zástupce ředitele Pražské konzervatoře Mgr. Ladislav Horák.

Místo kde najdete vchod do koncertního sálu:

Vpravo Rudolfinum, vlevo budova Pražské konzervatoře.

Dole na fotografiích a dalších stránkách Historické šlechty si můžete připomenout první Výroční koncert znovu obnovené Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách, který se konal 23.3.2010 v pražském Rudolfinu. 

Orchestr Pražské konzervatoře dirigovala Miriam Němcová.

Bylo to v roce  200. výročí založení Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách pětapadesáti zástupci šlechtických rodů  dne 31.3.1810. Jednota poté dala vzniknout Pražské konzervatoři, kterou dlouhá léta (více jak sto let) také plně financovala. Letos, v roce 2015, tedy slaví Jednota pro zvelebení hudby v Čechách výročním koncertem nejen 205. výročí svého založení dne 31.3.1810, ale připomene si  i 5. výročí svého obnovení dne 31.3.2010.

Zakládající členové Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách 31.3.1810:

Vilém kníže Auersperg, Jiří František hrabě Buquoy, Josef hrabě Caretto-Millesimo, Fridrich hrabě Clam-Gallas, Kristian hrabě Clam-Gallas, hraběnka Clam-Gallas, Karel Josef hrabě Clam-Martinitz, Johann kníže Clary-Aldringen, Vilemína hraběnka Szapáry (roz. Clary), Joseph hrabě Colloredo, Rudolf Josef kníže  Colloredo-Mannsfeld, Wolfgang hrabě Czernin, František Antonín hrabě Desfours, František Josef kníže Dietrichstein-Proskau-Leslie, Maria Václav hrabě Bořek-Dohalský, Karl hrabě Firmian, Franz hrabě Hartig, Friedrich hrabě Hartig, František baron Hildprandt, Jan Rudolf hrabě Chotek, Leopold hrabě Küenburg, Ferdinand kníže Kinský, Leopold hrabě Kinský, Filip hrabě Kinský, Vojtěch hrabě Klebelsberg, František hrabě Klebelsberg, František hrabě Kolowrat-Libštejnský, Jan hrabě Lažanský z Bukowé, August hrabě Ledebur-Wicheln, Anton kníže Lobkowicz, Josef kníže Lobkowicz, Friedrich hrabě Nostitz-Rieneck, Johann hrabě Nostitz-Rieneck, Josef hrabě Nostitz-Rokytnice, Jan hr.abě Pachta z Rájova, František hrabě Příchovský, Louis kníže Rohan, František Josef starohrabě  Salm, František hrabě Schlik, Antonie Josefa hraběnka Nostitzová (roz. Schlik), Josef II. kníže  Schwarzenberg, Kašpar hrabě Sternberg, František hrabě  Sternberg, Josef hrabě  Sweerts, Leopold hrabě Thun-Hohenstein, František hrabě Thun-Hohenstein, Ferdinand kníže Trauttmansdorff, Ernst hrabě Waldstein, Alfred kníže Windischgrätz, Weriand hrabě Windischgrätz, Eugen hrabě Wratislav, Josef hrabě Wratislav, Rudolf hrabě Wrbna, František Josef hrabě Wrtba, Vincenz baron Zessner von Spitzenberg.

Během dalších desetiletí se k 55 zakládajícím členům přidávali další a další noví členové
až do roku 1918, kdy se šlechta své historické úlohy v dějinách konzervatoře nedobrovolně vzdala.

Zde se prosím podívejte na článek a na jeho konci tři natočená videa, která Vám zpětně připomenou 23. březen roku 2010, kdy se v Rudolfinu konal první výroční koncert Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách. Naleznete zde společnou  fotografii, uvítací projevy i krátké úryvky ze samotného koncertu orchestru Pražské konzervatoře. Samostatně je natočen projev Arnošta hraběte Waldsteina, který pozdravil žáky a profesorský sbor Pražské konzervatoře i posluchače v sále nejen jménem svým jako pravnuk a jmenovec v letech 1871-1884 v pořadí  5. předsedy Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách Arnošta hraběte Waldsteina (*1821 † 1904),  ale i jménem všech dalších přítomných šlechticů. Třetí video krátce zachycuje závěrečné setkání u sklenky vína.
 Pražská konzervatoř znovuobnovila činnost Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách

Následovaly další výroční koncerty, zde v roce 2012.


Tak, prosím, naplňme si 26. března 2015 zatím prázdný sál Pražské konzervatoře Na Rejdišti.

Foto: Jaroslav Betka a Karel Feitl

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–  |  O magazínu Historická šlechta