Vítej každý nový příchozí. I Ty.

" Stručně základní genealogické pojmy" Zobrazit celý citát »

Genealogické pojmyPřednáška o Karlu Velikém

21. 11. 2013 | Redakce | Očekáváme...

Přednáška předního českého historika umění Prof. PhDr. Ing. Jana Royta Ph.D. na téma Karel Veliký a jeho kult v Čechách se uskuteční v přednáškovém sále pražského chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na Náměstí náměstí Jiřího z Poděbrad v neděli 12. ledna 2014 v 16 hodin.  

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt Ph.D. je ředitelem Ústavu pro dějiny umění Filosofická fakulty Univerzity Karlovy a hlavní oblastí jeho zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství. Jeho vystoupení se bude konat v rámci pražského připomínání si  1200. výročí úmrtí  "Otce Evropy" - prvního středověkého císaře a obnovitele Římské říše Karla Velikého (Charlemagne). Připomínání si ho především jako předka a vzor pro jeho pozdějšího následníka na trůnu římských císařů a českého krále Karla IV. Lucemburského, který podobně jako na sv. Václava v Čechách vědomě navazoval i na Karla Velikého v Říši.  Již jeho jméno Karel ho zavazovalo naplňovat odkaz velkého panovníka. 

Obraz Karla Velikého jako panovníka-světce
vytvořil pro kapli svatého Kříže
na hradě Karlštejně dvorní malíř Karla IV. Mistr Theodorik

Karel Veliký ve vatikánském chrámu sv. Petra

Místo, kde se přednáška bude konat

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, který patří pod Římskokatolickou farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha-Vinohrady je nejvýznamnější českou sakrální stavbou 20. stol. Když rychle rostoucím Vinohradům přestal stačit farní kostel sv. Ludmily, věnovalo městské zastupitelstvo pozemek pro stavbu nového kostela a vznikl Spolek pro zbudování druhého kostela na Královských Vinohradech. V r. 1919 byla vypsána veřejná soutěž, v níž zvítězil projekt slovinského architekta Josipa Plečnika. V letech 1928 - 32 vznikla moderní a velmi osobitá stavba, inspirována starokřesťanskými vzory.

Kostel je sálovou stavbou obdélníkového půdorysu o rozměrech 38 a 26 m s 13 m vysokým kazetovým stropem. Je zde určitá podobnost s antickými chrámy. Kostel má širokou 42 m vysokou věž jihoevropského typu, která je zakončena třímetrovou měděnou bání se čtyřmi metry vysokým křížem.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Veliké kulaté okno ve věži původně propouštělo ranní světlo do chrámu, později v něm byly osazeny hodiny o průměru 7,6 m. Fasáda je velmi dekorativní, do tří čtvrtin výšky je z polévaných cihel, na ní je nástavba s ochozem a nízkým štítem. Na průčelí jsou tři mohutné portály. Plečnik se do jisté míry podílel i na interiéru kostela, který je stejně originální jako exteriér. Nad hlavním oltářem z bílého mramoru a zlacenými tepanými dvířky je zavěšena třímetrová zlacená postava Krista v symbolickém srdci a sochy šesti českých patronů v nadživotní velikosti: sv. Jan Nepomucký, sv. Anežka, sv. Vojtěch, sv. Václav, sv. Ludmila a sv. Prokop. Jsou z lipového dřeva a vytvořil je sochař Damián Pešan. Nad portály v průčelí jsou plastiky Bedřicha Stefana.

Zajímavostí tohoto postmoderního kostela je, že se zde nenalézá kazatelna. 8. května 1932 vysvětil chrám pražský arcibiskup kardinál dr. Karel Kašpar. Ve věži bylo posvěceno šest zvonů, které byly okupanty svěšeny, aby byly přelity na zbraně. Zbyl jen nejmenší. V r. 1992 se do věže vrátily dva zvony z původních šesti, díla zvonařské rodiny Manoušků. V r. 1933 se obrázek kostela dostal na poštovní známky v emisi Krásy naší vlasti. Autorem rytiny byl malíř a grafik Pavel Kovářík.  (praguewelcome.cz)


Foto: internetové stránky Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
Praha-Vinohrady a archiv

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–  |  O magazínu Historická šlechta