Vítej každý nový příchozí. I Ty.

" Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež." Zobrazit celý citát »

Waldstein Jiří Antonín (1818-1854)Belcredi - prezentace knihy

21. 02. 2017 | Redakce | Očekáváme...

Historický ústav Filosofické Fakulty Masarykovy univerzity a Matice moravská si dovolují pozvat dne 23. února 2017 v 17:00 hodin v Zámku Belcredi (velký sál) Pohankova 8, Brno Líšeň, na prezentaci knihy Die Tagebücher des Grafen Egbert Belcredi 1850-1894, kterou napsali Lothar Höbelt, Johannes Kalwoda a Jiří Malíř (Hrsg.)  

Zde, prosím, klikněte na pozvánku: 
Pozvanka na prezentaci Belcrediho korespondence

 

Egbert Belcrediznak rodu Belcredi

Zde prosím klikněte na rodokmen:  

***

Písemnosti Egberta Belcrediho

Rodina Belcredi, i když italského původu, se plně sžila s moravským prostředím a vždy byla věrná českému státu. Belcrediové přišli na Moravu v druhé polovině 18. století. Pozice šlechty se po roce 1848 změnila. Ztratila svou politickou, správní a soudní moc, ale ne možnost podnikat. Aby si udržela své vedoucí postavení, přeorientovala se na politickou činnost. Na hraběte Belcrediho se obraceli farníci a faráři s mnoha prosbami. Na financování škol a kostelů se Belcrediové podíleli dary a podporami. Většinu materiálu týkajícího se Egberta Belcrediho shromáždil Antonín Okáč.
Normalizace ale vydání této edice zastavila.

Deníky Egberta Belcrediho od roku 1850 byly vydány knižně v německém jazyce. V nakladatelství Böhlau je vydali Lothar Höbelt, Johannes Kalwoda a Jiří Malíř. 

Český historik Jiří Malíř se zabývá politickými činnosti šlechty. „Byl spojnicí mezi českým národním hnutí a katolickým, který podporoval“.

„Zastával se hlavně Moravanům v české politice. Využil ale také českého hnutí v argumentaci proti tehdejšímu vídeňskému centralismu“, uvedl Lothar Höbelt, který je profesorem novějších dějin na vídeňské univerzitě a autor celé řady publikací k politickým dějinám.

Wien  Radio  ORF.at   ČEŠI

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–  |  O magazínu Historická šlechta